امروز ساعت 9

ای کاش امروز ساعت 9 خبر تولد بیاید... خبر مرگ ، خبر فتح خبر باز شدن در ،تمامش باز شدن است باز شدن چیزی به سختی...باز شدن همراه با تجربه ای منحصر به فرد. ای کاش ساعت 9 تو بیایی....
/ 0 نظر / 24 بازدید